اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزیر امور اقتصادی گفت:‌ دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه جامع روابط اقتصادی دوران پساتحریم را تهیه خواهد کرد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا امروز در نشست خبری شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نظراتی در مورد نحوه برخورد با مؤدیان داشته که قرار شد، در کارگروه تخصصی جمع‌بندی و به دولت و مجلس ارائه شود.

وی در مورد مدیریت کشور در پساتحریم گفت: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پسا تحریم تهیه خواهد شد.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

 ماده 1) نظر به اینکه  آقای ……………. فرزند ………. به شناسنامه شماره ……… صادره از …….. ساکن ………………….. ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی ………………. از اصلی …………………. اراضی ………………… بخش ……………. واقع در …………………. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت ……………… به شماره ثبت …………………. به نشانی ……………………………. ( که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فوق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور , این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2) ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ………………………… ریال ( …………………. تومان ) برآورد شده و مورد قبول طرفین است .

ماده 3) مقرر شد طرف دوم , بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده , در پلاک موصوف احداث کند .

تبصره 1) طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً برمبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2) طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4) طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده و در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضاء کرده در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورت حساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5) پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ……………………. افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت ها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6) طرف دوم مکلف است بنا را برمبنای زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7) پس از اتمام بنا , طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1) کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیات ها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2) انتقال رسمی سند مالکیت ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8) طرف اول در صورت تأخیر در ایفاء تعهد موضوع ماده 7 این قرارداد مکلف است بابت هر روز تأخیر مبلغ …………………. ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود . , و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای …………… به نشانی ………….. که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند , در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض است .

ماده 10) این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ………………….. در …………………. بین طرفین امضاء و مبادله شد . تعداد نسخ دو نسخه و هر نسخه در ………………… صفحه و با اعتبار واحد است .

 

امضاء طرف اول قرارداد …………..           امضاء طرف دوم قرارداد …………..           امضاء داور ……………………

امضاء شهود : 1ـ ………………………….                          2ـ …………………………

 

توجه : ممکن است این گونه قراردادها بر مبنای این توافق تنظیم شود که طرف اول صرفاً زمین را بدهد و طرف دوم بنا را احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. در این حالت هرچند که قیمت زمین بدواً مورد توجه و محاسبه طرفین قرار می گیرد اما معمولاً ذکری از قیمت زمین و مابه ازای آن در قرارداد به میان نمی آید. بلکه طرفین متعهد می شود بنایی با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند .

همچنین ممکن است بین طرفین توافق شود که پس از رسیدن عملیات ساختمانی به مرحله ای خاص که معمولاً زمانی است که هزینه ها طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و انتقال قدرالسهم خویش به خود به طرف دوم بدهد .

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

متن کامل قانون ۳۸ ماده‌ای ﺍﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی منتشر شد

متن کامل قانون ۳۸ ماده‌ای ﺍﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی منتشر شد

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در ۳۸ ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد. قانون ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ کیفری جدید از تاریخ اول تیرماه به اجرا درآمده است و در فاصله 14 روز از گذشت از اجرای آن، رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ را ابلاغ کرد.

متن کامل ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی

ﻣﺎﺩﻩ١ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (7) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ 4/12/1392 ﺗﺎﺭﯾﺦ 4/4/1375ﺑﻪ 2/3/1357 ﺍﺻﻼﺡﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ٢ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ (2) ﻣﺎﺩﻩ (13) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ می‌شود: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐﺟﺮﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺎﻗﻪ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﻖﺍﻟﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻓﺎﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭی ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻅﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﻭی ﻭﮐﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٣ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ (29) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ4ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ(48) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ5 ـ ﻣﺎﺩﻩ (66) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (1) ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی (2) ﻭ (3) ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ (4) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ66 ـ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩی ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺫﻫﻨﯽ، ﻣﺤﻴﻂﺯﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ، ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪی ﺍﺳﺖ، می‌توﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺯمینه‌های ﻓﻮﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﻭﺍﻗﻊﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺑزه‌دﯾﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭی ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰه‌دﯾﺪﻩﻁﻔﻞ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ می‌شود. ﺍﮔﺮ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ4ـ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ (165) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ (102) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ6 ـ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ (80) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ» ﺣﺬﻑ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٧ـ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﻮﺩﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭی ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻫﻴﭻﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ و ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺎﻗﻠﻪﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٨ ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (92) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 302 »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (302)» ﻭ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ «ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ» ﮐﻠﻤﻪ «ﮐﻤﺒﻮﺩ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﻠﻤﻪ «ﻧﺒﻮﺩﻥ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ٩ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (98) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ﻣﺎﺩﻩ(302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ10ـ ﻣﺎﺩﻩ 102 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی 2و 3 ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ102ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺋﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﻡﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﺎﮐﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﺍً ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﻭی ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺎﺩﻩ١١ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 145ﻗﺎﻧﻮﻥﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ «ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ12ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ151 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺘﺎﻥ» ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ13ـ ﻣﺎﺩﻩ 159 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ159ـ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻼﻣﻨﻈﺮ ﻭی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﺎﺯﭘـﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﯾـﮏﺑﺎﺭ ﻣﻬـﻠﺖ ﺭﺍﺗـﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﺗﻤـﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ14ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﻣﺎﺩﻩ 190 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﮐﻴﻞ ﻭ ﻋﺪﻡﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺸﺖ ﻭ ﺳﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ15ـ ﯾﮏﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 236 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻁﺮﯾﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫیﺭﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﻼﺻﻬﺎی ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ16ـ ﺑﻨﺪ الف ﻣﺎﺩﻩ 237 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﻟﻒ ـ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪﺁﻧﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ17ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 286 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ203» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ302» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ18ـ ﻣﺎﺩﻩ 293 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ 293ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﻋﺎﻭی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻋﺎﻣﻪﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺠﻮﺭﯾﻦ ﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍﻻﺛﺮ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﮑﻢﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﺑﻴّﻦ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ 477ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ19ـ ﻣﺎﺩﻩ 296 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ296- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭی ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ20ـ ﻣﺎﺩﻩ 297 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ 297ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ماده 302 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺭﺱﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ21ـ ﻣﺎﺩﻩ 298 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ298ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. نظر ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٢٢ـ ﺑﻨﺪﻫﺎی پ و ت ماده 302 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: پ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺕ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

ﻣﺎﺩﻩ23ـ ﻣﺎﺩﻩ 306 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ306ـ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽﻋﻔﺖ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪی، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ24ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 307 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ» ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺣﺴﺐﻣﻮﺭﺩ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ25ـ ﻣﺎﺩﻩ 315 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ315ـﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩیﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺯﯾﺮ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺴﯽ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﯾﺎﺑﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ« ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺐ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢﺁﻧﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ 26ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 342 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺩﻋﺎﻭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ260 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ30 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺭﻓﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ17/7/1390ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﯾﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽﺍﺯ ﺭﺃی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ27ـ ﻣﺎﺩﻩ 404 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ4٠4ـ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ، ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﺭﺃی ﺍﮐﺜﺮﯾﺖﻣﻌﺘﺒﺮﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺸﺎی ﺭﺃی ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻭی ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ، ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺃی ﺭﺍ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻭ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﻭ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺭﺃی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺭﺳﺎ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺃی ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻓﻮﺭی ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺮﻕﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ28ـ ﻣﺎﺩﻩ 425 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ425ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﻋﻀﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ،ﻫﻤﺎﻥﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻀﻮِ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻝﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺍﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻢﻋﺮﺽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ29ـ ﻣﺎﺩﻩ 426 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ426ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪﺁﺭﺍی ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺍﺳﺖ، ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ30ـ ﻣﺎﺩﻩ 428 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ428- ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻭ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺟـﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ 161 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ 31ـ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎﺩﻩ 450 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺙ ـ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻕ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎیﺣﺪﻭﺩ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎء، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ32ـ ﻣﺎﺩﻩ 463 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ463ـ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺯﻡ، ﻋﻀﻮﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﯾﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ33ـ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎﺩﻩ 470 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎﺩﻩ 496 ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.»

ﻣﺎﺩﻩ34ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 478 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ» ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﯾﺎ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ35ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 484 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻤﻪ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ36ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 552 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡﭘﺬﯾﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ37ـ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.» ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ 559 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ38ـ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1/4/1394 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 24/3/1394 ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﺒﻖ ﺍﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 27/3/1394ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 ﻣﺎﺩﻩ 167 ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ 4/12/1392ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.