قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای

متن کامل قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴       تاریخ ابلاغ:    ۱۳۷۹/۱۰/۰۴       تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مرجع صادر کننده: مجلس شورای اسلامی

چکیده قانون : حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.

‌ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌ معنوی نامحدود است.

ماده ۲ – در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری‌ از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۴ – حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.

ماده ۵ – پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.

ماده ۶ – پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت :
‌الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۷ – تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۹ – دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.

ماده ۱۰ – برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام “‌کمیته‌حق اختراع” زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی‌انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده ۱۱ – شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی‌شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

ماده ۱۲ – به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی – مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ و اصلاحیه‌های آن خواهد بود.

ماده ۱۳ – هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه میلیون   (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌شود.
‌تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.

ماده ۱۴ – شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده ۱۵ – رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می‌شود.

ماده ۱۶ – حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده ۱۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌ نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیا می‌دانید مجازات تکثیر و توزیع محتوای «مبتذل و مستهجن» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در مجموعه نوشتاري تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» شما را با برخي از اين موارد آشنا مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مجموعه «آيا مي‌دانيد» با يادآوري برخي نكات حقوقي كه با زندگي روزمره انسان‌ها سر وكار دارد، تلاش خواهد كرد تا بر داشته‌هاي حقوقي شما در اين حوزه بيفزايد. بخش اول اين مجموعه به اين شرح است:

آیا می‌دانید؟

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد.

آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

هر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهارنامه از ديگري مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك در برخي موارد بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟ و در برخي ديگر نيز بايد با مراجعه به كلانتري محل و سپس شورا‌هاي حل اختلاف و دريافت معرفي نامه و اعلام مفقودي، نسبت به اخذ المثني مدارك خود اقدام كنيد.

فهرست برخی از اختراعات نرم افزاري تأييد شده توسط کمیته حق اختراع

فهرست برخی از اختراعات نرم افزاري تأييد شده توسط کمیته حق اختراع شورای عالی انفورماتیک کشور

 

عنوان اختراع نام متقاضي تاريخ ثبت
 مدياپلير هوشمند آيريس با قابليت ترجمه همزمان زيرنويس نمايش داده شده روي فيلم، ثبت يادداشت روي فريم ها و نمايش نمودار چامسكي جملات زيرنويس  امين كمال همداني، اميرحسين فتحي جگركندي  94/04/13
 راه حل خودتنظيم (autoconfig) و خودگستر (autoextend) بدون سيم براي شبكه هاي wifi شركت موسسه بين المللي فناوري اطلاعات  FZ LLC  94/03/23
 طراحي و پياده سازي الگوريتم انتشار چندگامه ي پيام هاي ايمني در شبكه هاي بين خودرويي  شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع  ايران  94/03/23
 روش نمايش مقايسه اي سيگنال EEG مغز، در دو زمان مختلف، در تشخيص روند درمان بيماري هاي مغز و اعصاب  اميد عباسي 92/02/25
 اصلاح پارامتر گاما براي رفع خرابي يكنواخت با استفاده از تكنيك پنجره گذاري و بخش بندي با پيكسون در  بهسازي تصاوير  حميد حسن پور، سكينه اسدي اميري 91/12/02
 استفاده تركيب مبتني بر روشهاي آماري و تحليلي زبان شناختي و روش رفع ابهام از واژه هاي نويسه  سميه باقر بيگي، مهدي گلزارنيا 91/02/13
 نرم افزار الگوريتم رقابت استعماري، استراتژي بهينه سازي با الهام گيري از روند اجتماعي سياسي فرايند استعمار  اسماعيل اتش ژزگرگري 88/02/27
 مدل عددي برآورد زبري بستر دريا با در نظر گرفتن لايه هاي مرزي موج و جريان دريايي  سعيد مقيمي 88/02/13
 پيش بيني و ارزيابي روشهاي ساده و تركيبي سركردن كلافهاي نورد گرم ورق در صنعت فولاد  صابونچي-حسن پور 88/02/13
 نرم افزار هندستوديو- سطح  اسلامي اسفنديار و… 87/10/08
 عملكرد دقيق ماشين چله پيچي (نرم افزار محاسبات پارامترهاي مربوط به پيچش چله)  حسين يوسفي 87/08/01
 سيستم سرعت سنج ويدئويي خودرو  بهنام مكارم محلوچي 87/08/29
 نرم افزار hyd-set براي شبيه سازي هيدروديناميكي جريان ها مغشوش و انتقال و گسترش ترم هاي اسكالي 86/02/15
 روش PC-PMC براي مقاوم سازي سيستم هاي بازشناسي گفتار 86/04/06
 مدل گرامري همه منظوره براي زبان فارسي بر پايه مدل GPSG 86/04/06
 روش جديد براي تشخيص كلمات خارج از واژگان 86/04/06
 موتور بازشناسي گفتار پيوسته مستقل از گوينده با دادگان بزرگ براي زبان فارسي  عصرگويش پرداز 85/02/23
 نرم افزار جامع طراحي تيرچه هاي با جان باز “KDS”  شركت پارس پي ابيه 85/11/01
 طرح تفكيك كاربران انسان از رايانه به كمك متون فارسي و عربي  محمد شيرعلي شهرضا، سجاد شهرضا 85/08/15
 زبان جديد براي ساخت Query ها و انكان برقراري و ..  كسري نوايي-عباس صيرقي 85/09/19
 جلوگيري از نابودي اطلاعات در هنگام هنگ در محيط هاي با اغتشاش بالاي لحظه اي  امين پرهيزگار 85/09/28
 نرم افزار شبيه ساز پردازش سيگنال رادار و ردگيري اهداف راداري  اسماعيل وحدتي خواجه 83/11/26

ورود قضات به فضای مجازی و چت آن لاین با استفاده از شبکه اجتماعی «ثنا»

معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه، از ورود قضات به فضای مجازی و چت آن لاین با استفاده از شبکه اجتماعی «ثنا» خبر داد.

حجت الاسلام حمید شهریاری با بیان اینکه قرار گرفتن قضات و کارکنان قوه قضاییه در فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب به اشتراک‌گذاری تجارب علمی، حرفه‌ای و شخصی با همکاران می شود گفت: با راه‌اندازی درگاه الکترونیکی سامانه «ثنا» به آدرس http://www.iadl.ir امکان گفتگوهای برخط (Online) و برون خط، عرضه پرسش و پاسخ مشترک، استانداردسازی متون نگارشی مشترک بین قضات و کارکنان قضایی، تبادل‌نظر و استفاده از تجارب یکدیگر و مشورت‌های جمعی فراهم می شود.

وی افزود: همچنین ارتباط با سراسر کشور از سوی بخش‌های ستادی تسهیل شده و موجبات نظارت بر عملکرد قضات در کنار ایجاد رویه‌های واحد با دستورالعمل‌های اجرایی یکسان با سرعت مناسب خواهد شد.

شهریاری ادامه داد: چشم‌اندازی که برای این سایت دیده شده ایجاد یک شبکه اجتماعی با امکانات صفحات شخصی، گفتگوی بر خط (چت) و تالارهای گفتگو (فروم) برای قضات به همراه ارائه منابع علمی و ابزارهای مفید و مورد نیاز است.

معاون قوه قضائیه گفت: این درگاه، مدخلی می شود تا نیازهای قضات کشور آنلاین در اختیار آنان قرار گیرد. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که هر کدام از قضات دارای صفحه‌ای اختصاصی در انجمن بوده و اطلاعات شخصی، تألیفات، مقالات، سخنرانی‌ها، متون تدریسی، نکات حقوقی و قضایی، توسط خود قاضی اضافه و دیگر قضات هم می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده کنند.

وی اظهار داشت: بهره مندی شبکه اجتماعی قوه قضاییه از سامانه «ثنا» برای ورود اعضا یکی از نقاط قوت آن است و این سامانه با استفاده از روش‌های متعدد شناسایی و تأیید عضو، امنیت و اطمینان را برای ورود به سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه به ارمغان می آورد. در شبکه اجتماعی قوه قضاییه، سامانه ثنا برای تصدیق کاربران از رمز یک بار مصرف (OTP) که به تلفن همراه ایشان ارسال می کند استفاده می کند. هم اکنون قضات عضو می‌توانند احکام کارگزینی خود را از طریق شبکه اجتماعی قوه قضاییه دریافت نمایند و به زودی امکان دریافت فیش حقوقی نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

شهریاری اعلام کرد: از آغاز فعالیت شبکه اجتماعی قوه قضاییه به نشانی www.iadl.ir در شهریور ۱۳۹۳ تاکنون از ۲۶۰۶ قاضی ۱۲ استان در شبکه اجتماعی ثبت نام شده و سایر استان ها هم در دست انجام است. همچنین این سامانه کاملا امن بوده و در شبکه داخلی قوه قضائیه (کشوری) نصب و هدایت می شود.

درآمد علی بابا بیشتر از ۵ کشور توسعه یافته

پیش بینی ها حاکی است که تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا،ژاپن،آلمان،فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود.

۸۰ درصد تجارت اينترنتي چين توسط گروه علی‌بابا شرکتی انجام مي شود. به گزارش خبرآنلاين؛ علي بابا یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی است كه در زمینه فروشگاه اینترنتی و پردازش سريع فعالیت می کند. در سال ۲۰۱۲ دو پرتال علی بابا ۱.۱ تریلیون دلار معادل ۱۷۰ میلیارد دلار فروش رفت. این رقم بیشتر از مجموع فروش دو رقیب خود یعنی آمازون و ای بی بود.

دويچه وله نوشت: در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ علی بابا چيزي حدود ۲۳۱ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. ۸۰ درصد از درآمد حاصل از تجارت اینترنتی در چین به ارزش سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار از آن علی بابا بود.

پیش‌بینی‌ها حاكي است كه تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود.

نکاتی در رابطه با ارائه خدمات شماره تلفن های هوشمند

مشتریان با توجه به شماره ای که تنها از طریق تلفن ثابت امکان شماره گیری آنها می باشد، خدماتی نظیر فال حافظ، مشاوره خانواده، املاک، تحصیل، تعمیرات کامپیوتر و … را دریافت می کنند و هزینه آن را که در قبض تلفن دوره بعد اعمال می گردد، پرداخت می نمایند ولی اخیراً مشاهده شده افراد سودجویی از این طریق اقدام به کلاهبرداری نموده اند.

 ایران هشدار- اخیراً شرکت های سودجو از طریق شماره هایی با پیش شماره 909 اقدام به کلاهبرداری می کنند. اینگونه شماره ها جزو خدماتی هستند که شرکت مخابرات آنها را به شرکتهای اینترنتی و یا مشاوره ای ارائه می دهد تا آنها به مشتریانشان راحتتر خدمات رسانی کنند.
بدین ترتیب مشتریان با توجه به شماره ای که تنها از طریق تلفن ثابت امکان شماره گیری آنها می باشد، خدماتی نظیر فال حافظ، مشاوره خانواده، املاک، تحصیل، تعمیرات کامپیوتر و … را دریافت می کنند و یا جهت اتصال به اینترنت بدون وارد کردن نام کاربر و گذرواژه، به اینترنت وصل شده و هزینه آن را که در قبض تلفن دوره بعد اعمال می گردد، پرداخت می نمایند ولی اخیراً مشاهده شده، افراد سودجویی از این طریق اقدام به کلاهبرداری نموده اند.
به عنوان مثال در برخی آگهی های مربوط به فروش کالا، شخص فروشنده برای برقراری تماس از یک خط تلفن با پیش شماره 909 استفاده کرده است و هنگامی که افراد برای پرس و جو و خریداری کالای مورد نظر با فروشنده از طریق این شماره، تماس حاصل می کنند به ازای هر دقیقه مبلغی مشخص را بر روی قبض تلفن همراه خود متقبل می شوند. شماره های 909 صرفاً برای ارائه خدمات مشخص، علی‌الخصوص خدمات مشاوره ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکتهای درخواست کننده این خطوط باید شرح کامل خدمات خود را در اساسنامه شرکتشان ذکر کرده باشند.
مشکلی که در اکثر موارد وجود دارد این است که هنگام برقراری تماس با این شماره ها اعلام نمی گردد که در ازای هر دقیقه یا یک تماس مبلغ مشخصی علاوه بر هزینه مکالمه بر روی قبض تلفن شخص تماس گیرنده اعمال می گردد. هموطنان گرامی هوشیار باشند خطوط تلفن با پیش شماره 909 را فقط در صورتی که تمایل به دریافت خدمات مشاوره ای دارند شماره گیری نمایند.

مدارکی که شرکت مخابرات برای ارائه این نوع خدمات دریافت می کند عبارتند از:

مدارک مورد نیاز برای سرویس مشاوره حقوقی:

1- روزنامه رسمی ثبت شرکت (اصل و کپی)؛
2- اساسنامه شرکت (اصل و کپی) (نوع مشاوره بایستی در اساسنامه ثبت شده باشد)؛
3- پروانه کسب (اصل و کپی)؛
4- داشتن کد اقتصادی؛
5- ارائه یک تلفن ثابت برای برقراری سرویس؛
6- ارائه شماره حساب فقط در بانک‌های (ملی – صادرات – پست بانک) که به نام مشاوره‌ دهنده باشد؛
7- مبلغ 10.300 تومان به حساب بانک ملی (با فرم‌های مخصوص مخابرات) واریز شود؛
8- برای تکمیل فرم قرارداد، مهر و امضای مشاور الزامی است.

توضیحات:

– لازم به ذکر است که مدرک تحصیلی به تنهایی برای مشاوره کافی نیست.
– پس از برقراری سرویس، هزینه‌های مشاوره پس از وصول در هر سیکل صورتحساب‌گیری، به سرویس‌گیرنده قابل پرداخت می‌باشد (80%)
– شماره‌های مشاوره 10 رقمی است و با کد 909230 شروع می‌شود. – با این شماره‌ها فقط مشترکین تلفن ثابت شهر تهران می‌توانند تماس بگیرند.
– دریافت هزینه مشاوره به دو صورت زیر می‌تواند باشد:
– به ازای هر تماس (بطور مثال به ازای هر تماس ………..تومان).
– متناسب با مدت زمان تماس (بطور مثال هر دقیقه……..تومان).

مدارک مورد نیاز برای سرویس مشاوره حقیقی:

1- مجوز کار متناسب با نوع مشاوره از مراجع ذیصلاح (اصل و کپی) (مدرک تحصیلی به تنهایی برای مشاوره کافی نیست)؛
2- کارت شناسایی معتبر (اصل و کپی)؛
3- ارائه یک خط تلفن ثابت برای برقراری سرویس؛
4- ارائه شماره حساب فقط در بانک‌های ملی، صادرات، پست بانک، که به نام مشاوره‌دهنده باشد؛
5- مبلغ 10.300 تومان به حساب بانک ملی (با فرم‌های مخصوص مخابرات) واریز شود؛
6- برای تکمیل فرم قرارداد، مهر و امضای مشاور الزامی است. توضیحات مربوط به سرویس مشاوره حقوقی درمورد سرویس مشاوره حقیقی نیز صدق می‌کند.

چگونه پیامک به روز رسانی، عکس‌های گوشی شما را سرقت می‌کند؟

خراسان به نقل از رئیس پلیس فتا نوشت: در ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی را داشتیم که اطلاعات درون تلفن همراه کاربر قربانی نظیر تصاویر شخصی، شماره‌های تلفن، پیام‌های مبادله‌ شده و موارد خصوصی دیگر از طریقی نامعلوم به سرقت رفته است.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان ادامه می‌دهد که پس از مدتی نیز افرادی با دادن پیام‌های تهدیدآمیز اعلام کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت وجهی، این تصاویر را منتشر خواهند کرد.

ظاهراً فردی با جعل عنوان تلگرام،‌ لاین، واتس‌آپ، بی‌تاک یا دیگر شبکه‌های ارتباطی پیامی را با این مضمون که نرم‌افزار شما نیازمند به‌روزرسانی است برای کاربران ارسال کرده‌ است”.

کاکوان اضافه کرد:‌ “در این پیام‌ها از کاربران خواسته می‌شود که با ورود به لینکی که آدرس آن در پیام آمده نسبت به به‌روزرسانی یا بهانه‌های دیگر نظیر تکمیل روند ثبت نام مشکل خود را حل کنند”.

وی ادامه داد: “پس از ورود به این لینک نیز به کاربران گفته می‌شود که تا دقایقی دیگر پیامی حاوی عدد برایشان ارسال می‌شود که لازم است برای اتمام فعالیت خود این پیام را مجدداً به همین شماره ارسال کنند. پس از ارسال این پیام در حقیقت این اجازه به طرف مقابل داده شده تا به اطلاعات داخل گوشی کاربر نظیر عکس‌ها و تصاویر، شماره‌های تماس، پیام‌ها و مکالمات طرح‌شده و نظایر آن دسترسی پیدا کند.

رئیس پلیس فتا به شهروندان و کاربران این فضاها هشدار داد که از پاسخ به چنین پیام‌هایی جدا خودداری کنند و بدانند که اگر این نرم‌افزارها قصد به‌روزرسانی ورژن جدید خود را داشته باشند از شیوه‌های دیگر موضوع را به آنان اطلاع می‌دهند و به هیچ عنوان با کاربر چت یا گفت‌وگو نمی‌کنند.
همچنین برای جلوگیری یا محدود شدن این مشکلات لازم است که شهروندان برای به‌روزرسانی نرم‌افزارهای خود به سایت‌ها و نرم‌افزارهای مجازی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنند. این اکانت‌های جعلی هیچ کدام دارای اعتبار نیست و نباید به آن‌ها اعتماد کرد. تنها کدی که کاربران باید وارد کنند کدی است که در هنگام ورود به این نرم‌افزارها از طریق اس‌ام‌اس برای آنان ارسال می‌شود. بنابراین هیچ گاه هیچ یک از نرم‌افزارهای ارتباطی از کاربران خود نمی‌خواهند که در فضای چت یا همان گفت‌وگو، کدی را برایشان ارسال کنند.

اخراج ۳۳۶ کارمند از شرکت توئیتر

جک دورسی در اولین اقدامش به عنوان مدیرعامل توئیتر هشت درصد از کارمندان این شرکت را از کار بیکار کرد.

توئیتر اعلام کرد ۳۳۶ نفر از کارمندانش را از گروه‌های تولید و مهندسی و در راستای تمرکز بیشتر شرکت بر اولویت‌های تولیدی و کاهش هزینه‌ها، اخراج کرد. جک دورسی که به تازگی به عنوان مدیرعامل توئیتر برگزیده شده‌است در ایمیلی با عنوان توئیتری متمرکز‌تر اعلام کرد اخراج کارمندان توئیتر کار دشواری است،‌اما این کار شرکت ما را در مسیر رشدی قدرتمند‌تر قرار خواهد‌داد.

دورسی در این ایمیل نوشت که اخراج‌ها کار ساده‌ای نست،‌اما روشی درست است، جهان به توئیتری قدرتمند نیاز دارد و این کار قدمی به سوی چنین هدفی است. اگرچه گروه مهندسی توئیتر بیشترین تعداد اخراج را خواهد داشت،‌ دورسی اصرار دارد که کاهش تعداد نفرات در این گروه آن را چابک‌تر خواهد کرد و در عین حال این گروه همچنان بزرگترین گروه از کارمندان توئیتر باقی خواهد‌ماند.

وی به اهداف و اولویت‌های توئیتر کوچکتر اشاره‌ای نکرد اما اعلام کرد گروه مدیریت توئیتر درحال تدوین برنامه‌ای برای این شرکت هستند.
منبع: همشهری آنلاین

خرید خیالی در شهر مجازی

اخیراً در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی با نام «بچه پولدارها» ایجاد شده است که در آن افراد، ثروت و دارایی‌های خود را به دیگر اعضا نشان می‌دهند تجمل‌گرایی علاوه بر این‌که فرد مبتلا به این خصیصه را دچار حرص و آز و طمع فزون‌خواهی را در او تشدید می‌کند، مانند یک بیماری واگیر حرص و طمع را به دیگر افراد جامعه سرایت می‌دهد و به یک بیماری همه‌گیر تبدیل می‌شود.

مقدمه

فضای مجازی عبارتی است که در مقابل جهان واقعی به کار می‌رود و مفهوم آن فضایی است که وجود فیزیکی و واقعی ندارد؛ یعنی دنیایی متشکل از ابزارها و داده‌های الکترونیک که دیده نمی‌شود اما وجود دارد و مانند یک دنیای واقعی شامل اماکن، وسایل و شهروندانی است که در آن زندگی می‌کنند. این تکنولوژی که در عرصه‌های مختلف به بهبود و پیشرفت زندگی کمک شایانی کرده است، در دستان نظام سلطه غرب قرار دارد. نظام سلطه به عنوان سیستمی که خود را متولی امور جهان می‌داند، پیوسته در پی افزایش نفوذ خویش در سراسر دنیاست. یکی از راهکارهای غرب برای حفظ جایگاه سلطه‌گری‌اش در جهان برقرار ساختن نظامی واحد و جهانی مبتنی بر سبک زندگی غربی است. فضای مجازی، ابزاری برای تحقق این هدف به شمار می‌آید. در این مقاله تلاش شده است ابعادی از این پروژه تبیین گردد.

خرید خیالی در شهر مجازی

فضای مجازی؛ ابزار جنگ نرم

مهم‌ترین جنبه فضای مجازی کارکرد رسانه‌ای آن است؛ چرا که پیشرفت تکنولوژی امکان ارسال و دریافت همه اشکال داده‌های دیجیتال اعم از متن، صوت، تصویر، فیلم و… را در آن فراهم کرده است. بُعد رسانه‌ای فضای مجازی از آن جهت اهمیت دارد که «رسانه‌ها اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ‌اند، چه به معنای هنر و اشکال نمادین و چه در معنای مدها، خلق و خوها، شیوه‌های زندگی و هنجارها»1. درست است که فرهنگِ فرد؛ رفتار، عملکرد، چگونگی پوشش و تمدن او را تعریف می‌کند ولی اگر پوشش شخصی در تقلید از دیگران تغییر کند، تحت تاثیر قرار گرفتن فرهنگ بومی وی از فرهنگ بیگانه امری طبیعی خواهد بود.

گردانندگان و طراحان فضای مجازی، عوامل غیرخودی و بیگانه‌ای هستند که اصول و فرهنگ آن‌ها بر فضای مجازی حاکم است. با توجه به ماهیت تمدن غرب و تاریخ آن، تضاد آشکاری بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی وجود دارد. اثرگذاری فرهنگ غربی بر رفتار، کنش، علایق و در مجموع سبک زندگی مخاطب مسلمان محدود به شمایل و آداب ظاهری نمی‌شود بلکه به مرور زمان بر ارزش‌های دینی و ایمان او هم تأثیر می‌گذارد. ترویج سبک زندگی غربی در عرصه‌های مختلف فضای مجازی و پذیرش آن توسط مخاطب، هجمه‌ای از جانب دشمن است که ایمان و یقین مسلمانان را نشانه رفته است. به منظور اثبات این ادعا باید ابتدا ریشه و منشأ سبک زندگی مشخص شود.

سبک زندگی اسلامی؛ هویت اسلامی

سبک زندگی افراد، معرّف هویت شخصی و اجتماعی آن‌ها است. «آنتونی گیدنز» در تعریف سبک زندگی می‌گوید: «شیوه زندگی را می‌توان به مجموعه‌ای کم و بیش از عملکردها تعبیر کرد که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد، نه فقط به خاطر این‌که نیازهای جاری او را بر‌می‌آورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسّم می‌سازند»2؛ یعنی مجموعه رفتارها، عادت‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک فرد که شخصیت او را نشان می‌دهد، معرّف شیوه منتخب او برای زندگی نیز هست. در تعریف‌های جامعه شناختی مانند نمونه‌ای که گذشت، رفتار، رکن اصلی است، بدون این‌که ریشه و منشأ آن مورد توجه قرار گیرد.

روانشناسان اگرچه هنجارها و ارزش‌ها را خاستگاه رفتار می‌دانند اما با این دو مؤلفه نیز نمی‌توان تعریفی جامع از سبک زندگی ارائه کرد. «احمدحسین شریفی» تعریفی را جامع تلقی می‌کند که در چهار چوب قرار گیرد و با این رویکرد سبک زندگی را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از رفتارهای سازمان‌یافته که متأثر از باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های پذیرفته‌شده و متناسب با امیال و خواسته‌های فردی و وضعیت محیطی، وجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده‌اند.»3 با توجه به این تعریف می‌توان گفت که واحدِ سبک زندگی، رفتار است. این رفتار از ارزش‌ها سرچشمه می‌گیرد و ارزش‌ها ریشه در نگرش فرد دارند. از آن‌جا که خاستگاه نگرش افراد جهان‌بینی آن‌هاست، می‌توان گفت که اعتقادات و بینش، زیربنایی‌ترین لایه سبک زندگی به شمار می‌آیند.

سبک زندگی در جامعه اسلامی باید جلوه ظاهری اعتقادات و ارزش‌های اسلامی باشد؛ یعنی هر عمل و رفتاری که به هر نحو در نگاه دین ناپسند آید، مردود می‌باشد. برای نمونه، زندگی در جامعه اسلامی اگر با انفاق و یا قناعت همراه نباشد، مورد تایید دین نیست. در نتیجه هرچند این زندگی در متن جامعه اسلامی جریان دارد ولی نام سبک زندگی اسلامی بر آن اطلاق نمی‌شود. افزون بر این، پایبند نبودن به ارزش‌های دینی رفته‌رفته به تضعیف ایمان می‌انجامد. امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام در مورد رابطه دو سویه ایمان و عمل می‌فرمایند: «فبالإیمان یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الإیمان»4؛ با ایمان می‌توان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نیکو می‌توان به ایمان دسترسی پیدا کرد. همان‌گونه که ایمان به اعمال آدمی جهت می‌دهد، شیوه عملکرد فرد نیز در ایمانش مؤثر خواهد بود. در نتیجه اثرپذیری از فرهنگ بیگانه در جامعه اسلامی، تهدید بزرگی برای ارزش‌های دینی به‌ شمار می‌آید. از آن‌جا که به سبک غربی‌ها زیستن با برخی دستورات دینی اسلام سر ناسازگاری دارد، گرایش به سمت آن به بی‌ایمانی می‌انجامد. یکی از مظاهر زندگی غربی، زندگی در عیش و آسایش و به اصطلاح تجمل‌گرایی است.

تجمل‌گرایی در فضای مجازی

سریال‌های ماهواره‌ای: مردم بیش از این‌که از گفته‌ها و نوشته‌ها تاثیر بگیرند، از رفتارها متأثر می‌شوند. روانشناسان نیز بر این مسأله تاکید دارند که 75 درصد یادگیری از طریق بینایی صورت می‌پذیرد. این مسأله به عنوان اصلی تربیتی در کلام امام صادق علیه‌السلام مشهود است: «کونوا دعاه للناس بغیر ألسنتکم لیروا منکم الورع و الإجتهاد و الصلاه و الخیر فإن ذلک داعیه»5؛ مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند؛ زیرا این امور آنان را به سوی حق فرامی‌خواند.

شبکه‌های ماهواره‌ای با استفاده از دو مؤلفه سرعت در انتقال اطلاعات و زیبایی توانسته‌اند از فرصت آموزشی پیش‌آمده بیش‌ترین استفاده را بکنند. پخش سریال‌های اجتماعی با اندکی چاشنی عشق، مخاطبان بسیاری را به خود جذب می‌کند؛ سریال‌هایی که به سبب پخش زنجیروار علاوه بر مدیریت زمانی مخاطب، زمینه وابستگی او به شخصیت‌ها و همزاد‌پنداری با آن‌ها را فراهم می‌کند. برقراری رابطه حسی با شخصیت‌های سریال رفته‌رفته مخاطب را به داخل داستان می‌کشاند و علاقه‌مند می‌سازد که در دنیای واقعی حس و حال آن‌ها را تجربه کند. شبکه‌های فارسی‌زبان از جمله زمزمه، فارسی1، GEM، pmc family،persia  mbc (که با زیرنویس فارسی اقدام به پخش سریال می‌کند) چندی است به پخش سریال‌های ترکیه‌ای اقدام کرده‌اند. همه این سریال‌ها نقاط اشتراک متعددی با هم دارند اما نکته مورد بررسی در این مجال تجمل‌گرایی در آن‌‌هاست. زندگی در خانه‌های ویلایی، ولع خرید، چشم و هم‌چشمی که به خرید کالاهای غیرضروری می‌انجامد و خرید کردن از فروشگاه‌های مجلّل، همه مؤلفه‌های یک زندگی اشرافی و تجمل‌گراست که به هیچ وجه در این سریال‌ها مذموم نیست بلکه آن‌قدر زیبا به نمایش درمی‌آید که مخاطب را در حسرت این زندگی فرومی‌برد.

الگو داشتن، از نیازهای اولیه معیشتی و اجتماعی انسان در زندگی به شمار می‌رود. مجذوب الگوهای زیبا و دل‌فریب شدن برای انسانی که حب زیبایی و جمال در ذات او قرار دارد، طبیعی است. آن‌چه ناپسند به شمار می‌آید تاثیرپذیری از الگوهای زیبا خارج از چهارچوب دینی است. تغییر اولویت‌ها در برطرف‌کردن نیازهای زندگی نتیجه تقلید از الگوهای ماهواره‌ای است. محوریت جلوه و زیبایی به عنوان معیار در تهیه کالا به جای توجه به کارآمدی آن در زندگی به معنای جایگزینی معیارهای غربی به جای ضوابط اسلامی است.

اینترنت: وب‌سایت زندگی دوم6 جایی است که افراد نسخه دلخواهی از زندگی آرمانی خود را در آن شبیه‌سازی می‌کنند. آن‌ها با ورود به سایت ابتدا اقدام به عضویت در آن می‌کنند. پس از آن‌که فرد تمام ویژگی‌ها اعم از علایق، خصوصیات رفتاری، ویژگی‌های شغلی و روانشناسی خود را در وب‌سایت ثبت کرد، درخواست برقراری ارتباط می‌کند. فرد می‌تواند در آن‌جا شغل برگزیند، حساب بگشاید و حتی اقدام به ازدواج کند. اگر زندگی فرد رضایتمندی او را به همراه نداشته باشد سکندلایف به او این امکان را می‌هد که زندگی دومی به موازات زندگی اول خود ایجاد کند؛ اگر از دوستان، خانواده، اندام و ظاهر و محل زندگی خود راضی نیست، می‌تواند خانواده‌ای جدید داشته باشد. سکندلایف برای او اندامی جدید می‌سازد، برایش افرادی را ایجاد می‌کند که پیرو و مرشدش باشند و تمام شخصیت او را به جایی می‌برد که برایش به ظاهر جذاب‌تر باشد. غرق‌شدن در چنین دنیایی لذت زندگی واقعی را از فرد می‌گیرد. شخص ساعت‌ها در محیطی به سر می‌برد که همه چیز دارد و بازگشتش به دنیای واقعی همراه با حرص و طمع کسب داشته‌های مجازی‌اش است.

بازی‌های یارانه‌ای: سیمز7 بازی شبیه‌سازی زندگی و از جمله پرفروش‌ترین بازی‌های دنیاست که پنج بار در رکوردهای گینس ثبت شده است. در این بازی، شخص ابتدا نماینده خود در بازی را طراحی می‌کند.

شکل ظاهری، پوشش، جنس، سن، نژاد، اندام، جزئیات چهره، زیورآلات و صفات شخصیتی خود را از میان پنجاه شخصیت تعریف شده در بازی انتخاب می‌کند. در نهایت، بازیکن با مشخص کردن آرزوهای شخصیت مجازی وارد بازی می‌شود و به انتخاب محل سکونت خود در شهری کاملا زیبا و ایده‌آل می‌پردازد. از عوامل جذابیت بازی؛ تنوع مناسبات، ارتباطات و روش‌های کسب درآمد است که از یکنواخت‌شدن آن جلوگیری می‌کند. سازندگان بازی کوشیده‌اند که بازکنان سیمز را یک بازی کاملا بی‌طرف و متعادل تصور کنند. شهر در سیمز بی‌نام است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که شهری خاص را تداعی نکند. واحد پولی و زبان مردم شهر، خیالی است. در مجموع می‌توان گفت سازندگان سیمز چشم به بازار جهانی داشته‌ و نمی‌خواسته‌اند هیچ جامعه‌ای را از جهت برد اثرگذاری از دست بدهند.

سیمز یک بازی کمال‌گراست. در هیچ جای بازی، دشواری‌های دنیای واقعی به چشم نمی‌خورد. تنها طبقه مرفه به نمایش درمی‌آید و جلوه‌ای از طبقه کم‌درآمد و کارگر در آن نیست. در نتیجه این بازی مروّج سبک زندگی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است. مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی در بازی شاهد دیگری بر این ادعاست. در اصل، استمرار و بقای یک نظام سرمایه‌داری وابسته به ترویج فرهنگ این دو مؤلفه در جهت ایجاد تقاضای کاذب به منظور تامین بازار و افزایش سرمایه است. سیمز به گونه‌ای طراحی شده که «خرید»، انگیزه مسلط برای ادامه بازی است.8

تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی: تلفن همراه، روزهای اول حضورش در ایران کالایی لوکس بود که فقط در دست به‌اصطلاح بچه‌پولدارها دیده می‌شد، اما امروزه نه تنها خودِ موبایل دیگر کالایی لوکس محسوب نمی‌شود بلکه با اندک هزینه‌ای می‌توان دو سیم‌کارت تهیه کرد. رقابت اکنون نه در مدل تلفن که در شماره‌های تلفن همراه به چشم می‌خورد. قیمت‌های نجومی در شماره‌های رند عددی کم‌کم جای خود را به شماره‌های رند اسمی داده است. حروفی که سال‌ها روی شماره‌گیر تلفن نقش بسته بود، اکنون می‌توان از آن در شماره‌گیری استفاده کرد. شماره تلفنی که به جای عدد با حروف بیان می‌شود مانند «حسینی0912». جالب این‌جاست که این شماره‌ها با قیمت‌هایی بالای 50 میلیون تومان منحصر به فرد هستند؛ یعنی از حدود 500000 حسینی در ایران این شماره می‌تواند فقط متعلق به یک نفر باشد. هدف از متحمل شدن این چنین هزینه سرسام‌آوری، جز تجمل‌گرایی چه می‌تواند باشد؟

اخیراً در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی با نام «بچه پولدارها» ایجاد شده است که در آن افراد، ثروت و دارایی‌های خود را به دیگر اعضا نشان می‌دهند. ایجاد صفحاتی این‌چنینی بر گذار جامعه از ارزش‌های معنوی به ارزش‌های مادی دلالت می‌کند. پیش‌تر، افرادی از منزلت و جایگاه والای اجتماعی برخوردار بودند که ایمان و تقوای بالایی داشتند، اما اکنون ثروت برای عد‌ه‌ای به وسیله‌ای برای کسب احترام و منزلت مبدل شده است. افراد ثروتمند با برشمردن دارایی‌های خود، ناامیدی را برای مردم به بار می‌آورند و ناامیدی باعث گسترش حرص و طمع میان مردم برای رسیدن به آن ماشین و آن زندگی اشرافی و … می‌شود.9

تجمل‌گرایی علاوه بر این‌که فرد مبتلا به این خصیصه را دچار حرص و آز و طمع فزون‌خواهی را در او تشدید می‌کند، مانند یک بیماری واگیر حرص و طمع را به دیگر افراد جامعه سرایت می‌دهد و به یک بیماری همه‌گیر تبدیل می‌شود. این ویژگی خود به تنهایی می‌تواند جامعه اسلامی را از پا درآورد. ابن‌خلدون درباره تاثیر تجمل‌گرایی در اجتماع می‌گوید: «جوامع هر اندازه بیش‌تر در تجمل‌خواهی و اعیان‌منشی فرو روند، به همان اندازه به مرز سقوط نزدیک‌تر می‌شوند. به این صورت که هر قدر تجمل و اسراف زیاد شود، به همان اندازه تهیدستی نیز افزایش می‌یابد تا جایی که دیگر ثروت موجود جواب‌گوی اسراف و تجمل نخواهد بود.»10 امام صادق علیه‌السلام در باب حرص و پیامدهای آن می‌فرمایند: «شخص حریص از دو خصلت محروم است و به دو خصلت پای‌بند: چون از قناعت محروم است، راحتی را از دست داده و چون از رضا محروم است، دارای یقین نیست.»11 یقین، اصلی مهم در تعمیق ایمان به باورهای دینی است. مثل یقین به رزاقیت، مدبّر و حافظ‌بودن خداوند متعال. یک مسلمان تنها با یقین و اعتماد به خدا، در صف دلاوران جنگ بدر می‌ایستد، با یقین خانواده را رها می‌کند و راهی کربلا می‌شود و با یقین در زمان انتظار ثابت‌قدم می‌ماند.

پی‌نوشت‌ها

1. مک کوایل، دنیس، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، ص22.

2. گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، ص120.

3. شریفی، احمدحسین، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص20.

4. نهج البلاغه، خطبه 156.

5. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج15، ص246، ح20403.

6. www.secondlife.com

7. Sims.

 8. برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک. به: 3234= borhan.ir/Nsite/Fullstory/News/?ld.

9. برگرفته از مصاحبه‌ «پایگاه اطلاع رسانی تبریز بیدار» با مرتضی بخشایش؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز.tabrizebidar.ir/news/43834

10. مقدمه ابن خلدون، ص22.

11. صدوق، الخصال، ج1، ص80، ح104.

منبع: ماهنامه فرهنگ پویا-29

 

داعش استفاده از اینترنت را ممنوع اعلام کرد

گروه تروریستی تکفیری داعش با انتشار بیانیه ای استفاده از اینترنت را برای ساکنین استان دیرالزور در شرق سوریه ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش مشرق نیوز،گروه تروریستی تکفیری داعش با انتشار بیانیه ای استفاده از اینترنت را برای ساکنین یکی از شهرهای استان دیرالزور در شرق سوریه ممنوع اعلام کرده است. بنابر این گزارش، گروه داعش در این بیانیه به همه کاربران اینترنت پر سرعت اعم از شخصی، اماکن عمومی، شرکتها، بیمارستانها و کتابخانه و … دستور داده تا این ممنوعیت را رعایت کنند.

در پایان این بیانیه به متخلفان شدیدا هشدار داده شده که در صورت تخلف از این دستور، منتظر عواقب شدید و وخیم آن باشند. استان دیرالزور در شرق کشور سوریه و در مجاورت مرزهای این کشور با استان الانبار عراق قرار دارد که از دو سال پیش به اشغال تروریستهای داعش درآمده است.

داعش طی این مدت هزاران تن از عشائر و ساکنین بخش های مختلف دیرالزور را به بهانه های مختلف قتل عام کرده است.