آیفون ۶ بخرید از دم قسط!

این روزها تب خرید انواع سری های آیفون به حدی بالا رفته که هم فروشندگان و هم خریداران به فروش اقساطی و معاوضه با کالاهای دیگر روی آورده اند.

تجمل گرایی پدیده ای است که هیچ گاه از مد نمی افتد و شاید روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود. این روز ها تب تجمل گرایی از اسباب و وسایل منزل گذشته و به گوشی های در دست مردم رسیده است.

برخی افراد دنبال کننده این پدیده از خیر آن چه در منزلشان وجود دارد گذشته اند چرا که خانه هایشان را به دوش نمی کشند تا دل بقیه را به قول معروف آب کنند. مهم نیست در کجای شهر، بالا یا پایین در خانه ای واقع در پنت هاوس یک برج یا در سوئیتی ۴۰ متری زندگی کنند مهم این است که گوشی موبایلشان دهن پر کن باشد چرا که همیشه همراه آنهاست.

در سطح شهر چرخی زدیم و پیگیر این موضوع شدیم که داشتن یک گوشی پر زرق و برق چقدر اهمیت دارد با جواب هایی روبرو شدیم که در نوع خود جالب است:

مژگان.الف در مرکز خرید علاءالدین با اشتیاق فراوان مشغول دیدن گوشی های لوکس و درخشان پشت ویترنهاست از او میپرسم:

_شغلش چیست؟
_در جواب میگوید خانه دار است

_پس به تنهایی در آمد ماهیانه نداری؟

_نه تمام خرج منزل به دوش همسرم است.

_درآمد ماهیانه همسرت کفاف یک زندگی متوسط را میدهد؟
_با کمی تردید جواب میدهد خدارو شکر محتاج کسی نبوده ایم اما چون اقساط وام زیاد داریم گاهی اوقات دو دوتا چهاری زندگیمان جور در نمیاید.

_دنبال گوشی میگردی؟
_بله از گوشی قدیمی که دارم خسته شدم تمام دوستانم گوشی هوشمند دارند و از اینکه شبانه روز حوصله شان سر نمیروند احساس رضایت میکنند. من هم به این فکر افتادم تا یک گوشی خوب و جدید بگیرم.

_چقدر برای خرید گوشی قرار هزینه کنی؟
_با هزار بدبختی و کم گذاشتن از بعضی مخارج زندگی، همسرم حدود یک و نیم میلیون تومان به من داده تا بتوانم یک گوشی بخرم.


در گوشه ای دیگر با پسری کم سن و سال برخور کردم از او پرسیدم:
_نامت چیست اهل تهرانی؟

_اسم مرتضی است نه بچه ایلامم

_تهران برای کار اومدی علاءالدین چکار میکنی ؟
بله اومدم کار کنم داخل یه تره بار زیر نظر شهرداری کار میکنم. آمدم یه گوشی خوب بخرم.

_گوشی خوب یعنی چی مگه گوشی نداری؟
_(با خنده) چرا گوشی دارم ولی خوب نیست یعنی نمیتونم با این گوشی به اینترنت وصل بشم.

_در آمد ماهیانت چقدر؟چقدر برای گوشی کنار گذاشتی؟
_حدود یک میلیون. با هزار بدبختی سه ماهه از حقوقم ماهی ۲۰۰ کنار گذاشتم تا با یه مقدار پولی که از پدرم قرض گرفتم بتونم یه گوشی جدید بخرم.

_چرا این همه سختی که بتونی یه گوشی خوب داشته باشی؟
_چون نمیخوام از دوستام کم بیارم آخر همه دوستانم گوشی های خوب و باکلاس دارند. دلم میخواهد یه آیفون داشته باشم حتی اگه جایی پیدا کنم قسطی هم حاضرم از دم قسط بخرم.

ریشه تجمل‌گرایی منفی در اموری چون حسادت، احساس حقارت، تکبر و تفاخر و مانند آن نهفته است. گروهی از مردم به تقلید از دیگران مهم خودشان به تجمل گرایی رو می‌آورند، این ها می‌خواهند تا همانند کسانی جلوه کنند که الگوها و اسوه‌های آنان در زندگی هستند. حال این الگوها می تواند دوستان، افراد فامیل وی یاهرشخص دیگری باشد.

میتوان آنچنان بر اعتماد به نفس خود افزود یا به داشته های خود در زندگی بالید تا دغدغه نداشتن گوشی هوشمند آرامش را از زندگیمان نگیرد. البته داشتن گوشی هوشمند و امروزی را مذمت نمی کنیم اما بنا به شرایط و مصالح نه به اقتضای ظاهر دنبالذ آن باشیم.

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

قرارداد فروش اقساطی خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ…………….. اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  ……………………………………………….

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ………………………………………………….

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ………. دانگ یک دستگاه …………. مدل ………. رنگ ……… سیلندر …………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……….. شماره شاسی ………….. شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

3-1- مدت معامله ……….. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………… ریال ) و با حروف ( ……………… ریال) تعیین گردید .

3-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (…………… ریال ) نقداً / طی چک شماره ……… عهده بانک ……………  شعبه ………… کد …………… از سوی خریدار به فروشنده (به اقرار وی) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی …………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ………………… توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است.

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ …………………………… ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ……………. قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .

4-5- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت   …………………… / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

4-8- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ……………………………… ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ……………… ساعت …….. تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره …………………… اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ……………………. صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ……………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………….. و …………….. پرداخت شد .

ماده 6: تاریخ / تعداد نسخ

این قرارداد ، در تاریخ با حروف ……………………….. ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

………………………………………………………………………………………..

 ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین

این قرارداد با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                          امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم