ساعت ديوارى مخفيگاه دوربين فيلم بردارى بود!

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عاملين باند اخاذى كه با تهيه فيلم خصوصى از شهروندان اقدام به تهديد و اخاذى مى‌نمودند، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح خبر اظهار کرد: در پى مراجعه احدى از شهروندان كه داراى شهرت اسمى بود، مبنى بر تهديد به انتشار تصاوير خصوصى و اخاذى 150 ميليون تومانى از وى در فضاى سايبر، رسيدگى به موضوع در دستور كار پليس فتا استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود به كارشناسان فتا گفت، بنا به اقتضاى شرايط روحى‌ام، خانمى را براى مدت معلومى به عقد موقت خود در آوردم و پس از سپرى شدن مدت عقد و شناخت فرد مورد نظر حتى با پافشارى زوجه نسبت به تمديد عقد اقدام ننمودم كه متاسفانه در يكى از سفرهاى كارى خارج از استان، روى شبكه اجتماعى گوشى تلفن همراه‌ام متوجه ارسال فيلمى يك دقيقه‌اى با محتواى روابط خصوصى كه كاملا هم به صورت حرفه‌اى و محرمانه گرفته شده بود از طرف فردى ناشناس گشته كه با تهديد به انتشار اين تصاوير در محل كار و زندگى‌ام، دريافت 150ميليون تومان وجه را مطالبه داشت.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكى كارشناسان پليس فتا ضمن بررسى دقيق و تحقيقات فنى پيرامون موضوع سرنخ‌هايى از يك تيم اخاذى را به دست آوردند.

اين مقام انتظامى تصريح كرد: كارشناسان با انجام يك سرى فعاليت‌هاى فنى و پليسى ابتدا وكيلى را در همين رابطه دستگير و سپس با همكارى نامبرده دو زن ديگر نيز كه در اين امر دخيل بودند را شناسايى و دستگير نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى ادامه داد: متهم دستگير شده كه مردى 38 ساله بود با رويت شواهد به جرمش اعتراف و بيان داشت، توسط يكى از زنان مذكور اغفال گشته و با همدستى آنها ضمن سوءاستفاده از شغل خود براى وادار نمودن شاكى نسبت به پرداخت مبلغ تعيين شده اقدام نموده‌است.

وی گفت: دو متهمه ديگر كه زنانى 30 و 32 ساله بودند در اعتراف به جرم خود با ندامت گفتند، با همدستى يكديگر و با هدف كسب منفعت مالى ضمن شناسايى افراد سرشناس و صاحب نام و نزديك كردن خود به آنها، فيلم و تصاوير محرمانه و خصوصى را مخفيانه تهيه كرده و با تهديد به انتشار فيلم‌ها مبالغى را اخاذى مى‌كردند.

سرهنگ جهانشيرى افزود: در بازبينى و بررسى صحنه جرم كارشناسان پليس فتا متوجه كارگزارى مخفيانه دوربين فيلمبردارى در داخل ساعت ديوارى شده و در همين رابطه ‌تجهيزات رايانه‌اى متهمين جهت بررسى بيشتر به آزمايشگاه ادله ديجيتالى پليس فتا منتقل و كارشناسان تعداد ديگرى از فيلم‌هاى مخفيانه گرفته شده را به دست آورده كه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

رييس پليس فتا استان گفت: متهمين به همراه پرونده جهت سير مراحل قضايى به دادسرا و پس از صدور قرار قانونى به زندان معرفى شدند.

سرهنگ جهانشيرى در پايان هشدار داد: انتشار فيلم و تصاوير خصوصى و محرمانه از مصاديق جرايم رايانه‌اى بوده و ‌انتشار هر نوع ويديو و تصاويرى بدون اجازه صاحب آن به هر نيتى كه باشد خلاف قانون بوده و با مجرم مطابق قانون رفتار خواهد شد.