اصلاح قیمت سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات

نرخ جدید سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن ثابت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تصویب شد.
ایستنا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه ۲۲۲ خود، تعرفه واگذاری سرشماره های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری تلفن ثابت را کرد. این اصلاح بر مبنای تغییر قیمت پایه سالیانه شماره ارائه خدمت تلفن ثابت، از یک هزار ریال به یکهزار و ۶۰۰ ریال انجام شده است.
بر این اساس، اصلاح نرخ های جدید سرشماره های مخابراتی، پیرو مصوبه شماره هشت جلسه ۱۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خرداد 92 و با توجه به تبصره ۲ بند 5،2 الحاقیه موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات ایران، مبنی بر این که در صورت اصلاح تعرفه حق استفاده از شماره گذاری، تعرفه خدمات سرشماره توسط دارنده پروانه، به طور متناظر ارائه و اصلاح شود، صورت گرفته است.
گفتنی است در صورت تغییر قیمت پایه سالیانه شماره برای ارایه خدمات تلفن ثابت، مبالغ جدول فوق به طور متناظر اصلاح خواهد شد.
جدول قیمت سرشماره های جدید به شرح زیر است:

نوع سرشماره

قیمت پایه(ریال)

4 رقمی (استانی)

16000000

4 رقمی (کشوری)

128000000

5 رقمی (استانی)

1600000

5 رقمی (کشوری)

12800000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *