مشاوره حقوقی ویژه استارتاپ ها (کسب و کارهای اینترنتی نوپا)

خدمات حقوقی تخصصی ویژه استارتاپ ها – موسسه توسعه حقوق فناوری اطللاعات برهان – مشاوره حقوقی ویژه استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپای اینترنتی) – تنظیم قراردادهای ویژه استارتاپ ها – قرارداد سرمایه گذاری, تیم سازی و تاسیس شرکت, قرارداد با شتاب دهنده ها, قرارداد محرمانگی و منع افشا NDA و…….

(مشاوره حقوقی ویژه استارتاپ ها)

تلفن :۸۸۶۱۰۳۴۰     فکس : ۷۷۶۸۱۶۸۴
موبایل جهت امور هماهنگی : ۰۹۱۲۰۱۳۶۲۵۷

مشاوره حقوقی وکیل سایبری | جرایم اینترنتی و رایانه ای

برای دریافت مشاوره حقوقی اینترنتی(ویژه استارتاپ ها) اینجا کلیک کنید

وکیل سایبری جرایم اینترنتی